Jan Frensen

 
Jan Frensen
student
+31 71 5690 449
Leiden

Opleiding
Master Journalistiek en Nieuwe Media
Universiteit Leiden2022-heden
Uitwisseling
Universiteit Antwerpen2021-2022
Minor Journalistiek en Nieuwe Media
Universiteit Leiden2019-2020
Internationale Betrekkingen en Organisaties
Universiteit Leiden2017-2021

Propedeuse en BSA behaald in 2018. 

VWO Atheneum
Gymnasium Novum2011-2017
Relevante ervaring
Stadsfotograaf
Stadsfotograaf Leiden2022-heden

Samen met mijn medestudenten ben ik dit jaar gekozen als stadsfotograaf. De stadsfotograaf publiceert wekelijks een foto in het Leidsch Dagblad. Zelf ben ik verantwoordelijk voor 2 à 3 publicaties.

Lid social mediateam
Stadsfotograaf Leiden2022-heden

Als mastergroep zijn wij dit jaar geselecteerd als Stadsfotograaf van Leiden. Als lid van het social-mediateam ben ik medeverantwoordelijk voor de promotie van de foto’s.

Voorzitter almanaksub
Perropates2023-heden

De almanaksub is verantwoordelijk voor het samenstellen van een 5-jaarlijks uitkomende almanak. Onderdeel van de werkzaamheden is het schrijven van teksten, het verzamelen van foto’s en layouten.

Voorzitter Promotiesub
Perropates2020-heden

Op mijn initiatief is de al bestaande websitesub binnen Perropates omgevormd naar de Promosub, die zich naast de website ook bezig houdt met social media als Facebook en Instagram. 

Vicevoorzitter Commissie DEBAT
SPIL2019-2020

Als vicevoorzitter nam ik de taken waar van de voorzitter wanneer zij afwezig was. Ook was ik medeverantwoordelijk voor de succesvolle publicatie van het semi-wetenschappelijke tijdschrift DEBAT. 

Eindredacteur Commissie DEBAT
SPIL2018-2019

Als eindredacteur las ik artikelen van redactieleden en bracht ik suggesties voor verbeterpunten. Hiernaast schreef ik dit jaar ook zelf voor het blad en heb ik meegeholpen aan het oprichten van de digitale versie van het blad, debatmagazine.nl

Redacteur Commissie Debat
SPIL2017-2018

Als redacteur bij Debat schreef ik dit jaar artikelen voor de papieren versie van het blad.

Redacteur Colloquium
SSR Leiden2018-2019

Colloquium is het verenigingsblad van studentenvereniging SSR. Als redacteur was ik verantwoordelijk voor het schrijven van stukken. Hiernaast hielp ik mee met de layout.

Lid Websub
Perropates2018-2020

De websub was verantwoordelijk voor het bijhouden en updaten van de website van het dispuut Perropates. 

Lid Communicatiecommissie verbouwing
Scouting Damherten2019-2020

Als lid van de communicatiecommissie heb ik een website gebouwd en bijgehouden waar leden van Scouting Damherten op de hoogte gehouden werden van de verbouwing van hun clubgebouw. Ook de promotie van de berichten hierop op Facebook hoorde hierbij. 

Hoofdredacteur Schoolkrant VOX
Gymnasium Novum2015-2017

Als hoofdredacteur heb ik een nieuw logo en layout geintroduceerd. Ook heb ik moeite gestoken in het invoeren van een redactiestatuut. 

Redacteur Schoolkrant
Gymnasium Novum2014-2015

Als redacteur schreef ik dit jaar voor de schoolkrant VOX!

Secretaris (Ab actis) vakantiesub
Perropates2021-2022

Als lid van de vakantiesub was ik medeverantwoordelijk voor de organisatie van een vakantie naar Lissabon in de zomer van 2021. Als ab actis was ik verantwoordelijk voor het maken van notulen.

Secretaris (Ab Actis) Korrelcommissie
SSR Leiden2020

De korrelcommissie organiseert activiteiten voor de horizontale structuur binnen studentenvereniging SSR. Samen met de commissie heb ik dit jaar een nieuwe invulling gegeven aan het concept korrels door een vernieuwde aanpak. 

Secretaris (Ab Actis) Open activiteitensub
Perropates2019-2020

De Open Activiteitensub organiseert activiteiten voor potentiële nieuwe leden van het dispuut Perropates. Als ab actis was ik dit jaar verantwoordelijk voor de notulen.

Secretaris takbestuur
Scouting Damherten2018-2019

Als secretaris was ik verantwoordelijk voor het schrijven van notulen, het bijhouden van een archief en voor externe communicatie.

Notulist takbestuur
Scouting Damherten2014-2016
Overige ervaring
Voorzitter vakantiesub
Perropates2022-heden

Als voorzitter van de vakantiesub ben ik eindverantwoordelijk voor het succesvol organiseren van een vakantie voor zo’n 30 personen. Op mijn initiatief is voor het eerste gekozen voor een reis met de nachttrein.

Bestuurslid
Perropates2020-2021

Binnen het bestuur was ik verantwoordelijk voor het contact met de leden en de commissies. Hiernaast trad ik op als vertrouwenspersoon en vice-voorzitter, vice-penningmeester en vice-secretaris. 

Voorzitter Open Activiteitensub
Perropates2020

De open activiteitensub organiseert activiteiten voor potentiële nieuwe leden van het dispuut. Als voorzitter was ik eindverantwoordelijk voor het succes van de periode waarin deze activiteiten georganiseerd werden. Er was hierbij veel flexibiliteit vereist; door constant veranderende coronamaatregelen moesten plannen vaak last-minute aangepast worden. 

Voorzitter takbestuur
Scouting Damherten2019-2020

Als voorzitter organiseerde ik vergaderingen en zat ik deze voor. Ook was ik verantwoordelijk voor de communicatie met andere belanghebbenden binnen de vereniging. 

Mentor
SSR Leiden2019-2020

Als mentor was ik verantwoordelijk voor het kennismaken van nieuwe leden binnen de studentenvereniging SSR in de eerste maanden van hun lidmaatschap. 

Lid InformatieCommissie
SSR Leiden2019

De informatiecommissie is tijdens de ELCID-week verantwoordelijk voor het geven van rondleidingen en het aanmelden van nieuwe leden bij studentenvereniging SSR.

Lid Lustrumvakantiesub
Perropates2019-2021

Als lid van de lustrumvakantiesub was ik medeverantwoordelijk voor het organiseren van een groepsreis naar Malta en Sicilië. Vanwege de coronapandemie is de reis uiteindelijk ingekort tot enkel Malta. Ik heb hier veel geleerd over plannen, organiseren, en het last-minute aanpassen van ideeën.

Lid Wie is de Mol-sub
Perropates2019

De Wie is de Mol-sub was verantwoordelijk voor het organiseren van een Wie is de Mol-weekend.

Plaatsvervangend voorzitter takbestuur
Scouting Damherten2019

Als plaatsvervangend voorzitter was ik verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van vergaderingen en het dagelijks functioneren van de tak.

Voorzitter Oliebollenactie
Scouting Damherten2018 en 2019

Op mijn initiatief is er een jaarlijkse oliebollenactie gestart ter bevordering van de clubkas en het mogelijk maken van leuke activiteiten. Bij het organiseren hiervan komt veel kijken; onder meer voor inkoop, verkoop, promotie, hygiëne en afhandeling was ik eind- en in sommige gevallen hoofdverantwoordelijk. 

Lid Klankbordgroep
Gymnasium Novum2017

Als lid van de klankbordgroep stond ik in contact met het bestuur van de school over zaken waar de scholieren verbeterpunten zagen. 

Lid Debatteam
Gymnasium Novum2015-2017
Werkervaring
Barista
Autogrill S.p.A.2021-2022

Door Tempo Team ben ik gedurende mijn uitwisseling in België uitgezonden naar Autogrill in hun Starbucks-winkel op Antwerpen Centraal. Verantwoordelijkheden waren onder meer bestellingen opnemen, het bereiden van dranken en verschillende schoonmaakwerkzaamheden. 

Medewerker Museumcafé
Rijksmuseum Boerhaave2021

In de zomer van 2021 ben ik door uitzendbureau FlexxGroup ingezet bij Museum Boerhaave. Hier was ik verantwoordelijk voor het bereiden van drankjes en broodjes, en ook voor het cateren van evenementen. 

Barista/medewerker bediening
Lavendi Coffee2019-2020

Bij Lavendi Coffee was ik in dienst als barista. Ook heb ik hier in de keuken, bediening en bij de kassa gewerkt. 

Medewerker Verkoopklaar
Albert Heijn2015-2016

Als medewerker Verkoopklaar was ik verantwoordelijk voor het vullen en spiegelen van de schappen. Ook schoonmaakbezigheden hoorden bij de baan. 

Scroll naar boven